top of page

VACUSERA PRP

Jelsiz olarak sunulan VACUSERA PRP Ürün grubu, santrifüj sonrası gözle görülür bir buffy coat oluşumu sağlar. Kit içinde yer alan aksesuarlar yardımıyla PRPnin yoğun olarak yer aldığı bu buffy coat kısmının kolayca toplanabilir. PRPnin toplanması sırasında (tercihe bağlı olarak) bir miktar eritrositin (kırmızı kan hücresinin) de dahil edilmesine olanak sağlar.  

VACUSERA PRP TÜP SETİ

vacusera-mavi-tup-banner.jpg

VACUSERA PRP KİTİ

19_10_Vacussera_61025.JPG

VACUSERA PRP TÜP SETİ içerisinde 2 adet PRP Tüpü ve 1 adet Re-süspansiyon Tüpü bulunmaktadır. PRP tüpleri kanın pıhtılaşmasını önlemek üzere sodyum sitrat içermektedir. Santrifüj sonrası 2 PRP tüpünden toplanan yaklaşık 4ml plazma Re-süspansiyon tüpünde toplanır. Re-süspansiyon tüpü, geniş iç hacmi sayesinde, ters-düz edildiğinde homojen bir PRP elde edilmesini sağlar.

VACUSERA PRP KİTİ, PRP uygulaması sırasında gerekli olan kan toplama seti, enjektör, iğne ucu gibi aksesuarları da içermektedir. Kit içinden çıkan ürünler, önerilen şekilde kullanıldığında, kan toplamadan enjeksiyona kadarki tüm adımlar için yeterlidir ve ekstra bir ürün kullanımı gerektirmemektedir.

bottom of page