top of page

PRP NEDİR?

PRP (Trombositten Zengin Plazma):

PRP uygulaması tam kandan trombosit yönünden zengin plazma elde edilmesi temeline dayanır.

Trombosit (Platelet) Nedir?

Trombositler; pıhtılaşma, yara iyileşmesi ve doku yenilenmesinde görev alan kan hücreleridir. 

Kanamaya sebep olan yaralanma durumlarında, trombositler aktive olur ve granüllerinde depolanan proteinler ile büyüme faktörleri (VEGF, IGF, FGF, PDGF, EGF, TGF-β) açığa çıkar.

 

Büyüme faktörleri kök hücrelerin aktivasyonu, çoğalması ve farklılaşması proseslerinde görev alarak yara iyileşmesi ve doku yenilenmesini sağlarlar. 

PRP; kanın trombosit açısından konsantre edilmiş halidir. 

vacusera_Sema.png

PRP Uygulamasının Etki Prensibi

Sağlıklı bir insan kanının %93ünü eritrositler (kırmızı kan hücreleri) oluştururken, %6sını trombositler (plateletler) ve %1ini lökositler (beyaz kan hücreleri) oluşturur. 

Kanı oluşturan bu bileşenler santrifüj işlemiyle, molekül ağırlıklarına göre farklı fraksiyonlar oluşturarak birbirinden ayrılabilir. 

Screen Shot 2019-10-08 at 13.16.13.png

PRP uygulamasının etki mekanizması, tam kandaki eritrosit : trombosit oranının tersine çevrilmesi prensibine dayanır. Santrifüj sonrasında toplanan PRP fraksiyonunda, tam kana oranla, trombosit (platelet) konsantrasyonu artmış, eritrosit konsantrasyonu azalmış olur. 

PRP otolog bir uygulamadır: Hastanın kendi kanından elde edilen trombositçe zengin plazma yine hastanın kendisine uygulanır. Bu nedenle PRP uygulamasının alerji ya da rejeksiyon gibi majör riskleri bulunmaz.

bottom of page