top of page

PRODUCTS

VACUSERA PRP Ürünleri, hızlı ve kolayca, optimum konsantrasyonda trombosit içeren PRP elde etmek üzere dizayn edilmiştir.

 

VACUSERA PRP Ürünleri, 93/42/EEC direktifine uygun olarak CE belgesine sahip tıbbı cihazlardır ve belgelendirmenin gerektirdiği biyouyumluluk ve sterilite gibi tüm testlere tabii tutulmuştur.

 

VACUSERA, Vakumlu Kan Alma Tüpü üretiminde 2014 yılından bu yana gelen tecrübesi ve altyapısı sayesinde kullanıcılara yüksek kaliteli PRP ürünleri sunmaktadır.

 

VACUSERA PRP ürünleri yalnızca tüplerin yer aldığı VACUSERA PRP Tüp Setleri ve tüplerin yanı sıra PRP uygulaması esnasında ihtiyaç duyulabilecek tüm aksesuarların da yer aldığı VACUSERA PRP Kitlerinden oluşmaktadır.

4 Basit Adım ile Kullanım Kolaylığı
Picture11.jpg
1- Kan Toplama
Picture22.jpg
2- Santrifüj
Picture33.jpg
Picture44.jpg

PLATELET-POOR PLASMA

PLATELET RICH PLASMA

RED BLOOD CELLS

3- PRP toplama
4-Enjeksiyon
Kapalı Sistem / Minimum Kontaminasyon

Tamamen kapalı bir sistemle PRP uygulamasına olanak sağlamakta böylece kontaminasyon riskini minimuma indirmektedir.

Kısa Santrifüj Süresi / Hızlı İşlem

10 dakikalık tek bir santrifüj adımıyla PRP hazırlama sürecini hızlandırmaktadır

Pıhtılaşma önleyici içeren vakumlu kan alma sistemi
Az miktarda tam kandan yüksek yoğunlukta PRP

Kan toplama işlemi antikoagülan (pıhtılaşma önleyici) içeren vakumlu kan alma tüpleri ile gerçekleştirilir ve böylece antikoagülan: kan oranı uygulayıcının inisiyatifine bırakılmadan doğru şekilde sağlanır.

Etkili re-süspansiyon mekanizması
Steril & Biyouyumlu

Hem tüp setleri hem kitler içerisinde PRP tüplerinin yanı sıra bulunan geniş hacimli Re-Süspansiyon tüpleri, santrifüj sonrası toplanan PRPnin homojen hale getirilmesine olanak sağlar.

Yerli Üretim

VACUSERA, Vakumlu Kan Alma Tüpü üretiminde 2014 yılından bu yana gelen tecrübesi ve altyapısı sayesinde kullanıcılara yüksek kaliteli ve yerli PRP tüpleri sunmaktadır

Hem tüp setleri hem de kitler jelli ve jelsiz olarak 2 farklı şekilde kullanıcıya sunulmaktadır. İki farklı sistemin avantajları arasındaki seçim kullanıcıya bırakılmaktadır.

VACUSERA PRP Products are designed to enable rapid and simple collection of PRP with optimum concentration.  

VACUSERA PRP Products are all CE-marked medical devices in accordance with directive 93/42/EEC and have been subjected to all tests such as biocompatibility and sterility as required by the certification.

DISERA offers high quality PRP products to its users with its experience and infrastructure in the production of evacuated blood collection tube since 2014. 

VACUSERA PRP product groups consist of VACUSERA PRP Tube Sets including only tubes and of VACUSERA PRP Kits including accessories that may be required during PRP application together with tubes. 

Easy to use in 4 basic steps
gorsel1.png
gorsel2.png
1- Blood Collection                   
2- Centrifugation
Closed System
Minimum Contamination

It allows the collection of PRP with a completely enclosed system, thus minimizing the risk of contamination.

Evacuated blood collection system including anticoagulant

Blood collection is carried out with evacuated blood collection tubes containing anticoagulant so that the anticoagulant:blood ratio is accurately provided without leaving it to the practitioner's initiative.

Sterile & Biocompatible

VACUSERA PRP Tubes are medical devices with CE certification in accordance with Directive 93/42 / EEC and have undergone all tests such as biocompatibility and sterility required by the certification.

gorsel3.png
gorsel4.png

PLATELET-POOR PLASMA

PLATELET RICH PLASMA

RED BLOOD CELLS

3- PRP Collection 
4- Injection

Short Centrifugation Time

 

Quick Operation

Accelerates PRP preparation process with a 10-minute single-step centrifugation

High density PRP from a small amount of blood

Approximately 4ml PRP is obtained from whole blood collected from patients in only two pieces of 8ml evacuated tubes.

Effective re-suspension mechanism 

Large-volume Re-Suspension Tubes, contained in both the tube sets and the kits, allow efficient homogenization of the PRP collected after centrifugation.

Both PRP Tubes Sets and PRP Kits are offered in two different contents: with gel and without gel. The choice between the advantages of two different systems is left to the user.

VACUSERA PRP
vacusera-mavi-tup-banner.jpg

VACUSERA PRP Tubes contain sodium citrate solution which helps keeping blood anticoagulated.

VACUSERA PRP WITH GEL
vacusera-turuncu-tup-banner.jpg

VACUSERA PRP Tubes with Gel contain cell separator gel in addition to sodium citrate solution thus provide faster and more practical application.

bottom of page